Samarbeten med polisen

Malmö stad gör särskilda insatser riktade till såväl riskgrupper som individer. Här hittar du en sammanställning av dessa.

Samverkansavtal mellan Malmö stad och polisen

"Trygg och säker stad" är en överenskommelse mellan Malmö stad och polisområde Malmö om hur kommunen och polisen tillsammans ska minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Sluta skjut

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare. Projektet arbetar enligt metoden Gruppvåldsintervention (GVI) för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper.

Stöd för avhoppare

I samarbete med flera myndigheter jobbar Malmö stad för att stötta personer som upplever  starkt hot och som vill lämna kriminella gäng.

CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, och på sikt leda till minskad brottslighet och ökad trygghet.

Senast ändrad: 2019-04-05 17:50