Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupper.

Tillsammans för ett tryggt Malmö

"Sluta skjut" är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att förebygga skjutningar och göra det lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte så mycket om nya arbetsmetoder. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare.

Innehållsförteckning

"Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete och ett bättre nyttjande av existerande resurser."

En gemensam kraftansträngning

Ingen medborgare, polis eller annan myndighet, inga politiker vill att grov våldsbrottslighet och skjutningar ska förekomma. Inte ens de som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta. Därför gör vi nu en gemensam kraftansträngning för att detta komplicerade problem ska få en logisk lösning som inte är så enkel som den låter: sluta skjut.

Ingen enkel lösning, men möjlig

Även om lösningen låter enkel så kan det vara svårt att vara den som lägger ifrån sig vapnet först, även om personen kanske vill. GVI:s strategier är utformade för att underlätta för de som är inblandade i skjutningar att upphöra med dem. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och alla inblandade parter vet att förberedelserna är extremt viktiga.

Om GVI

Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar och grovt våld bland kriminella grupperingar. Stategin togs fram i USA i början av 1990-talet av David Kennedy och National Network For Safe Communities vid John Jay College.

GVI har upprepade gånger demonstrerat att våldet kan minska dramatiskt när medborgare, polis, kriminalvård och socialarbetare går ihop för att arbeta direkt med den lilla men aktiva del av samhället som ägnar sig åt våld och kriminalitet i grupper. Kortfattat handlar det om att bryta den gruppdynamik som fostrar ett våldsamt beteende och ersätta den med en gruppdynamik som ser och förstår de många negativa konsekvenserna som följer en våldsakt, och fördelarna med att upphöra med våldet.

Tidigare GVI-resultat

Boston
63%
färre mord bland ungdomar

New Orleans

32%

minskning av mord bland gruppmedlemmar

Stockon

42%

färre dödliga skjutningar

Cincinnati

41%

sänkning av gruppinvolverade mord

Metod

En del av GVI är ett så kallat call-in. Ett call-in är ett möte mellan gruppmedlemmar och de aktörer som gemensamt jobbar med strategin, det vill säga, polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som vi vet att grupperna respekterar och lyssnar på.

Syftet med ett call-in är att informera medlemmarna om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en person skjuter någon annan, att etablera ett tydligt budskap från alla delar av samhället att våld inte är accepterat, erbjuda en väg ut från ett liv i våld med hedern i behåll och där stöd finns för den som vill hitta en hederlig väg in i samhället igen. De som deltar i en call-in ska sedan sprida budskapet vidare.

Vem som kallas till en call-in

De som kallas till ett call-in är personer som redan är i kontakt med kriminalvården, som en del av deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn.

Inte en ny strategi, men effektivare

GVI handlar egentligen om en uppsättning metoder som redan är inarbetade i det svenska systemet. Det nya är det koordinerade sätt metoderna genomförs på och det prestigelösa samarbetet mellan alla aktörer. Det gör att meddelandet och budskapet till de grupperingar som utövar grovt och dödligt våld mot varandra inte går att undvika: sluta skjut.

Några huvudpunkter i strategin

  • Fokuserade insatser enligt principen: första gruppen som gör något ses som den mest våldsamma gruppen. Ökade och fokuserade insatser och kontroller sätts in mot hela gruppen direkt. Ingen ska vilja vara den första gruppen som gör något.

  • Ett tydligt ställningstagande från medborgare till gruppmedlemmar: vi ser dig (gruppmedlemmen) som en viktig del av samhället. Våldet måste upphöra, du är bättre än det här. De som framför detta budskap kan vara respekterade medborgare eller andra som passar.

  • Hjälp som både moralisk och praktisk skyldighet. Vi vill inte att någon ska döda och vi vill inte att någon ska dö. När det kommer till gruppvåld kan samma person snabbt skifta från förövare till offer. Vi ska göra allt för att stävja våldet, både snabba insatser i form av konsekvenser för den grupp som gör något först. Men också erbjuda skydd och en väg ut.

Detta ska GVI leda till

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Viktiga länkar och telefonnummer

Hoppa av från kriminalitet

Konsultationsteamet i Malmö stad har hjälpt många som vill bort från ett liv i våld och kriminalitet. Kontakta dem om du vill hoppa av men inte vet hur:

040-34 39 99
0733-90 89 42

konsultationsteamet@malmo.se

Tipsa polisen

Hjälp polisen att hindra skjutningar.

Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14.
Ringer du från utlandet: +46 77 114 14 00.

Eller använd polisens kontaktformulär

Frågor och svar

Senast ändrad: 2020-02-07 11:34