Trygghetssamarbeten med myndigheter

Malmö stad gör särskilda insatser för att öka trygghet och säkerhet i samhället. Här hittar du en sammanställning av några av dessa.

CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, och på sikt leda till minskad brottslighet och ökad trygghet.

Trygg och säker stad

"Trygg och säker stad" är en överenskommelse mellan Malmö stad och polisområde Malmö om hur kommunen och polisen tillsammans ska minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Sluta skjut

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare. Projektet arbetar enligt metoden Gruppvåldsintervention (GVI) för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper.

Tryggare Malmö

Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som avslöjats i Malmö stads särskilda trygghetssatsning tillsammans med andra myndigheter.