Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Kick-off för planen Fri från våld

Inspelning från kick-offen 25 augusti 2022.

Program

Du kan hoppa mellan programpunkterna genom att gå till Kapitel i filmens meny.

1. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh inleder.

2. Nationell strategi för mäns våld mot kvinnor 2016-2026 och aktuell lägesbild. Berit Jernberg, Jämställdhetsmyndigheten.

3. Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022-2026 och lokal lägesbild. Margot Olsson, samordnare för aIla former av våId i nära relation och Anna von Reis, avdelningschef Individ och familj, lnsats.

4. Så kan vi bli bättre på att upptäcka, förebygga, förhindra våld och ge stöd till utsatta.
Goda exempel från stadens arbete.

5. Så går vi vidare. Sedat Arif, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, sammanfattar och beskriver det fortsatta arbetet med planen Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022-2026.

Moderator: Katja Ligneman

sv