$left
$middle

Trygghetsskapande arbete med ordningsvakter på Möllevången

Från 14 juni 2021 får Möllevångstorget och kvarteren runtom ordningsvakter, som anlitas av Malmö stad. Det är ytterligare ett inslag i det trygghetsskapande arbetet tillsammans med Polisen och andra aktörer runt Möllevången.

Möllevångstorget

Alla ska känna sig välkomna och trygga när de besöker centrala Malmö, oavsett tid på dygnet. Så är det redan för många, men inte för alla. Det visar trygghetsmätningar och annan statistik som pekar ut Möllevången som särskilt otryggt.

Det vill Malmö stad, Polisen och andra aktörer som arbetar trygghetsskapande ändra på. Därför läggs under en försöksperiod på 18 månader särskilt fokus på Möllevången. Satsningen kan förlängas till 30 månader, om den visar sig lyckad, sedan kommer beslut fattas om en eventuell fortsättning.

Det gemensamma trygghetsskapande arbetet ska inte bara hjälpa till att verka brottsförebyggande och minska antalet störningar utan också bidra till en ökad trivsel för alla som bor och vistas i området.

Ordningsvakter på och kring Möllevången

De valda områdena enligt en analys av Polismyndigheten är:

  • Kristianstadsgatan (norr)
  • Södra Parkgatan (öster)
  • Sofielundsgatan (söder)
  • Bergsgatan (väster).

I valet av områden togs det hänsyn till brottsstatistik, händelserapporter och problembilden för området i stort. Polisens trygghetsmätning visar på en upplevd känsla av otrygghet samt problem med narkotikaförsäljning i området.

Malmö stad ordningsvakter ska bidra till att:

  • Brotten ska minska kring Möllevångstorget​.
  • Polisens händelserapporter för Möllevångstorget ska minska.
  • Medborgare, boende och besökare ska känna sig tryggare än de gjorde enligt trygghetsundersökningen 2020. ​
  • Människor som rör sig på torget ska kunna se en ordningsvakt inom tidsintervallet 20-60 minuter.
  • Stadens samverkansförmåga ska öka mellan stadens förvaltningar, andra myndigheter och organisationer kring Möllevångstorget​.
  • Staden ska ha en förmåga att utifrån relevant statistik kunna skapa en samlad lägesbild och kunna presenteras på en kartbild över *LOV 3-området Möllevångstorget.

*LOV-3: Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 att i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala ordningsvakter. Utredning kommunala ordningsvakter 2020 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

I Malmö stads budget för 2021 beslutades att Malmö stad, på försök, ska införa kommunala ordningsvakter.

sv