$left
$middle

Unga och riskhelger

Skolavslutning, midsommar, Malmöfestivalen, Valborgsmässoafton och arrangerade ungdomsdiscon är exempel på helger och evenemang som är mycket uppskattade av många ungdomar. Tyvärr förekommer det också alkohol och narkotika i stora mängder bland unga i Malmö och du som förälder kan behöva stöd i vart du behöver vända dig om något har hänt eller om du känner dig orolig.

valborg

Stora mängder alkohol och narkotika finns bland våra ungdomar och används under dessa helger. Tidigare år har ett flertal ungdomar varit tvungna att uppsöka akuten med alkoholförgiftning och livshotande skador.

Ungdomar som dricker alkohol och använder narkotika gör det av många olika anledningar. Ofta är känslan av gemenskap och grupptryck faktorer som i hög utsträckning påverkar.

Att använda narkotika är olagligt och medför alltid risker. Riskerna för att bli utsatt för rån, våldsbrott, sexualbrott och olyckor ökar betydligt då en ungdom druckit alkohol och/eller använt narkotika.

Malmö stad arbetar förebyggande kring dessa trygghetsfrågor tillsammans med Polisen, Region Skåne, Räddningstjänsten och Tullen.

Information, stöd och hjälp om något har hänt eller du vill veta mer

Polisen

Polisen tar tacksamt emot tips om alkohollangning, narkotikaförsäljning och bruk samt var ungdomar kommer samlas under riskhelgerna. Du kan ringa anonymt.

 • Telefon: 114 14 – välj knappval 2 för tips

Socialarbetare för ungdomar

Socialarbetare för ungdomar (SFU) är socialsekreterare som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-21 år i centrala Malmö. Hit kan föräldrar ringa med frågor kring alkohol och ungas situation, för att lämna tips på platser där ungdomar kommer samlas under riskhelgerna och vid oro för ungdom.

 • Telefon: 040-34 39 95, 070-600 35 36

Socialtjänsten

Socialtjänsten i ditt område.

 • Telefon: 040-34 10 00

Elevhälsan i grundskolan

Elevhälsan på ditt barns grundskola.

 • Telefon: 040-34 90 90

Elevhälsan i gymnasieskolan

Elevhälsan på din ungdoms gymnasieskola.

 • Telefon: 040-34 30 34

Maria Malmö öppenvårdsmottagning

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för personer och anhöriga till personer under 25 år som har problem med alkohol eller droger. Vänd dig hit med frågor kring alkohol och droger.

 • Telefon: 040-33 71 70

Fältgruppen Malmö

Fältgruppen Malmö är en del av den kommunala fritidsverksamheten i Malmö stad och jobbar uppsökande med ungdomar 13-17 år.

 • Telefon:040-34 25 39
 • Mobil 0709-34 10 62

Tänkom.nu

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Polisen, Systembolaget, IOGT-NTO samt länsstyrelser och kommuner i Sverige. Här hittar du fakta, tips och argument som stöd.

Can.se

Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning. CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och narkotika.

Tonårsparlören

Tonårsparlören – frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Råd till dig som är förälder

 1. Det är straffbart att köpa eller ge alkohol till ungdomar under 20 år.
 2. Prata med din ungdom kring alkohol och narkotika. Det är inte alla ungdomar som dricker alkohol eller använder narkotika. Vilken attityd har din ungdom?
 3. Prata med andra föräldrar och dela information och stötta varandra.
 4. Genom att följa din ungdom till den plats där festen eller firandet ska äga rum, hålla kontakt under kvällen och hämta vid firandets slut så ser du till att din ungdom kommer hem på ett tryggt och säkert sätt.
 5. När du får information om var en fest eller ett firande i offentlig miljö ska hållas, så tar vi på Socialarbetare för ungdomar och Polisen tacksamt emot tips. Tips från dig är till stor hjälp i vårt förebyggande arbete - för att din ungdom ska få det så tryggt och säkert som möjligt.
sv