Bly, metalliskt

Metalliskt bly förekommer bland annat som tätskarv mellan gjutjärnsrör, som takplåtar och beslag vid skorstenar och genomföringar, som rör för gas och vatten, skärmar i och runt el- och telekablar, i blyinfattade fönster och i lödda isolerglasrutor och batterier/ackumulatorer. Bly kan också  finnas i vägg- och takdelar och dörrar där röntgen förekommit, till exempel på sjukhus och hos tandläkare, och i elektriska produkter som nivåvippor. Metalliskt bly känns igen på att det är tungt och mjukt och att det vid ristning av ytan framträder en glänsande yta.
                            

Hantering

Utsorterat bly klassas inte som farligt avfall, kod 17 04 03. Metalliskt bly kan materialåtervinnas.

Senast ändrad: 2010-02-26 14:42