Brandskadat material

Brandskadade byggnader och material ska i den mån det finns möjlighet inventeras. Ofta kan det vara svårt på grund av rasrisk eller av andra praktiska skäl. En bedömning av fastighetens status, konstruktion, historik och installerade utrustningar får då ligga till grund för hur källsortering kan göras, vilka fraktioner som ska sorteras samt hur avfallet ska hanteras och omhändertas.

Hantering

Avfallet ska källsorteras på plats alternativt på sorteringsanläggning. Brandskadat material i form av metaller går att återvinna, asbesthaltigt material i form av branddörrar och asbestcementprodukter såsom skivor och kanaler går att omhänderta, oskadat material sorteras som vanligt. Blandat material som inte innehåller farliga ämnen och som inte går att sortera kan deponeras.

Senast ändrad: 2013-01-30 15:14