Halkskyddande golv

Plastbaserade halkskyddande golv med kornighet i ytan förekommer i utrymmen som duschrum, storkök, lagerutrymmen, källarkorridorer och laborationslokaler. Många gånger kan dessa golv vara inbyggda och svåra att hitta. Halkskyddande golv som lades in mellan 1956 och 1973 kan innehålla PCB.
Halkskyddande golv med exponerad yta som innehåller PCB avger PCB i samband med tvätt och slitage och fungerar därmed som en öppen spridningskälla. Dessa bör därför snarast avlägsnas. Information om PCB-golv finns på www.sanerapcb.nu.
 

Hantering

Vid identifiering av PCB-haltiga golvmassor ska miljöförvaltningen genast upplysas. Sanering och borttagande av PCB-haltiga golv är efterbehandling av förorenad byggnad och ska anmälas till miljöförvaltningen innan åtgärd påbörjas.

Golv som innehåller PCB klassas som farligt avfall, kod 17 09 02*.

Epoxigolv och andra hartsbaserade golv utan PCB-innehåll behandlas som organiskt material liknande andra uthärdade plaster. De kan förbrännas.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:03