Isolerrutor med PCB

Förseglingsmassan i äldre isolerrutor från perioden 1956-1980 kan innehålla PCB. Flertalet svensktillverkade isolerrutor med PCB är från perioden 1965-73, men man har funnit importerade isolerrutor från 1980 som innehöll PCB. Lödda isolerrutor innehåller inte PCB, däremot är karmen ofta av bly. Mer information om PCB-rutor finns på www.sanerapcb.nu.

Hantering

Isolerrutor med PCB klassas som farligt avfall, kod 17 09 02*. De ska hållas hela och skilda från annat planglas vid insamling. Trasigt glas från PCB-rutor kan ha vidhäftade PCB-rester.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:46