Kadmium

Kadmium återfinns framförallt i uppladdningsbara batterier. Kadmiumföreningar förekommer som gult, rött och grönt färgpigment i plastmattor, våtrumstapeter, plaströr, larmkablar med mera. Kadmium kan också förekomma som ytbeläggning på elektriska förskruvningar och plåtar i utsatta miljöer som till exempel på flygplan och oljeplattformar. I PVC-plast kan kadmium vara tillsatt som stabilisator.

Hantering

Kadmiumbatterier klassas som farligt avfall, kod 16 06 02*, se även Batterier. Plast som innehåller kadmium bör inte materialåtervinnas. Kontrollera även AFS 2000:3 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2000:7 Medicinsk kontroll vid kadmiumarbete.

Senast ändrad: 2010-03-10 15:30