Kondensatorer (små) med olja eller PCB-olja

Små kondensatorer innehållande olja kan finnas i belysningsarmaturer, neonrörsskyltar, vägbelysning, oljebrännare, reglerutrustning för hissar med mera. PCB-olja förekom framförallt mellan 1956-73. Information om PCB-kondensatorer finns på www.sanerapcb.nu.
 

Hantering

Kondensatorer som innehåller olja eller PCB-olja klassas som farligt avfall. Oljan finns oftast väl skyddad i de flesta elprodukter. Elavfall ska dessutom hanteras försiktigt så att demontering av elavfallet inte försvåras. Elavfallet bör därför lämnas i sin helhet till förbehandling utan att kondensatorn demonterats. Elavfall med oljekondensatorer kan dessutom omfattas av producentansvar och kan då lämnas enligt Elkretsens anvisningar, se Elavfall.

Kontrollera även AFS 1985:1 PCB.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:48