Kvicksilver

Metalliskt kvicksilver förekommer mest i elektriska installationer och mätinstrument till exempel i tidreläer, kontaktorer, nivåvippor, termometrar, lysrör, termostater och oljemätare. Kvicksilvret är ofta inkapslat i glas. Se Naturvårdsverkets rapport 5279, med bilder på produkter och lista med tillverkare.
Kvicksilver kan även förekomma i avloppssystem, batterier och ljuskällor.
Läs mer under Avloppssystem, Batterier och Ljuskällor.

Hantering

Ljuskällor, termometrar och andra produkter där kvicksilvret är inkapslat i glas måste hanteras försiktigt. Om det finns stor risk att glasinkapslat kvicksilver kan gå sönder i hanteringen kan produkterna, i vilket kvicksilvret finns, demonteras på plats och produkterna tas omhand separat. Se även Elavfall.

Hantera produkter med kvicksilver varsamt!

Avfallet klassas som farligt avfall, till exempel kod 17 09 01*, 20 01 21*.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:06