Kyl och frys

Det ozonnedbrytande ämnet CFC har använts i isolering (R11) och som köldmedium (R12) i kyl- och frysskåp tillverkade mellan omkring 1968 och 1995. Sedan 1995 är det förbjudet att fylla på CFC som köldmedium eller använda det som blåsmedel i isoleringen.

HFC (R134a) ersatte CFC (R12)och används än idag som köldmedium liksom isobutan som började användas några år senare än HFC. HFC är inte ozonnedbrytande men den är en växthusgas. I större stationära kyldiskar och andra större anläggningar ersattes CFC med HCFC, som också är ozonnedbrytande, fram till och med 2002.

HCFC är numera förbjudet.

Hantering

Kyl- och frysskåp som innehåller CFC får yrkesmässigt endast användas på samma plats tills de tjänat ut. Det är förbjudet att exportera kyl- och frysskåp som innehåller CFC.
Kasserade kyl- och frysskåp som innehåller CFC, HCFC och HFC är elavfall och klassas som farligt avfall, kod 16 02 11* och 20 01 23*.
Kasserade kyl- och frysskåp, som tillverkats för att normalt användas i hushåll, kan dessutom omfattas av producentansvar och kan då lämnas enligt Elkretsens anvisningar, se Elavfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 16:22