PCB

Mellan 1956 och 1973 tillsattes PCB som:

  • mjukgörare i fogmassor mellan fasadelement, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier och broar
  • förseglingsmassa i isolerglasrutor
  • tillsats i betong i till exempel halkfria golv
  • isolermaterial i olja i transformatorer, kondensatorer, små kondensatorer i till exempel belysningsarmaturer och kablar.

PCB har också hittats i golvfärg och i tjärtätskikt i badrum.

Hantering

Identifiering av PCB sker genom analys. Sanering av fogmassor och golv är en efterbehandlingsåtgärd som ska anmälas till Miljöförvaltningen innan påbörjat arbete. PCB-haltigt avfall klassas som farligt avfall.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:28