Smittoämnen

I avlopps- och ventilationssystem samt på exponerade golv, väggar och tak på sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar kan det förekomma smittoämnen, till exempel resistenta TBC-bakterier. Det är ofta nödvändigt med en "historisk inventering" för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar där man kan befara att det kan finnas smittoämnen.

Ibland kan det inför en rivning också vara nödvändigt att sanera fågelträck.

Hantering

Stor noggrannhet kan krävas i form av exempelvis skyddsföreskrifter och personlig skyddsutrustningar, vid hantering av smittoämnen och fågelbajs.
Kontrollera AFS 1991:2 Smittfarligt arbete. Smittförande avfall klassas som farligt avfall, kod 18 01 03* eller18 02 02*. Fågelbajs är normalt inte smittförande avfall utan organiskt avfall som kan förbrännas i en avfallsförbränningsanläggning.

Senast ändrad: 2010-02-26 16:10