Tjär-, stenkol- och bitumenprodukter

Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) innehållande PAH kan finnas som tätskikt på husgrunder och badrumsväggar (fuktisolering), tak- och tjärpapp (impregnering och ytbehandling), i kreosot, äldre kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork med mera. Stenkolstjära förekommer även i äldre jord- och matarkabel.

Hantering

Det kan vara svårt att ta prov för analys när det gäller målade tjärprodukter, ibland är dock lagret tjockt vilket också underlättar omhändertagande. Tjärprodukter som till exempel tjärpapp innehållande stenkolstjära klassas som farligt avfall, kod 17 03 03*.

Senast ändrad: 2018-12-03 15:59