Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Attefallsreglerna

Attefallsreglerna är undantag från bygglovsplikten, som vanligtvis gäller för dig som har en fastighet med en- eller tvåbostadshus. Du behöver göra en teknisk anmälan och få startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallsreglerna gäller för fyra olika byggnadsåtgärder:

1. Att bygga ett fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max. 25 kvadratmeter.

Läs mer om komplementbyggnad           

2. Att göra en tillbyggnad på max. 15 kvadratmeter.

Läs mer om tillbyggnad

3. Att bygga en eller högst två takkupor.

Läs mer om takkupor

4. Att inreda ett enbostadshus med ytterligare en bostad.

Läs mer om inreda ytterligare en bostad

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket

Gäller attefallsreglerna överallt?

I områden som är särskilt värdefulla ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan du inte bygga enligt attefallsreglerna.

Glöm inte teknisk anmälan

För alla attefallsåtgärder måste du göra en teknisk anmälan och få ett startbesked.