Publicerad 12 mars 2020

12 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Komplementbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus har möjlighet att bygga en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter eller ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter.

Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig med en enkel ritning som alla fastighetsägarna får en kopia var av. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Komplementbostad eller komplementbyggnad

Byggnaden kan antingen användas som en bostad (komplementbostad)eller för annat ändamål såsom garage, carport eller förråd (komplementbyggnad). Om byggnaden ska användas som bostad måste Boverkets byggregler som rör tillgänglighet, energikrav och brandskydd följas. Du får specifik information om detta efter att din anmälan gjorts.

Måste vara fristående

Byggnaden måste vara fristående, vilket innebär minst 0,8 meter från andra byggnader på tomten. Byggnaden får ha en maximal taknockshöjd på 4,0 meter från marknivån.

Nybyggnaden kräver inget bygglov men kom ihåg att du måste göra en teknisk anmälan.