Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus har möjlighet att göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig med en enkel ritning som alla fastighetsägarna får en kopia var av.

Tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets(huvudbyggnadens) taknockshöjd.

Tillbyggnaden kan ske oavsett om det strider mot den gällande detaljplanen.

Tillbyggnaden kräver inget bygglov men kom ihåg att du måste göra en teknisk anmälan.