Byggbodar och byggbelarming

Att placera ut arbetsbodar i samband med ett byggprojekt kräver oftast ett separat bygglovsbeslut.

Bygglovskravet ställs alltid om bodarna placeras på annan fastighet utanför byggområdet. I de fall bodarna ställs på samma fastighet som byggnationen skall ske kan bodarna inkluderas i den bygglovsprövning som sker för projektet. Beroende på hur stor bodetableringen blir kan kraven också skilja sig beträffande den tekniska granskningen, krav på Kontrollansvarig med mera.

Byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på kvartersmark. I de fall då detta inte är möjligt kan du utnyttja allmän plats. För detta krävs det tillstånd från polismyndigheten. Läs mer om byggbelamring på gatukontorets hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 14:45