Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Du ansöker om förhandsbesked på samma blankett som för bygglov.

Ett förhandsbesked söks via stadsbyggnadskontoret som därefter presenterar förslaget inför stadsbyggnadsnämnden. Du får betala en avgift för ditt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att utföra en bestämd åtgärd på en särskild plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att du fått förhandsbesed.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 12:23