Publicerad 28 maj 2019

28 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, utan bygglov och teknisk anmälan.

Friggeboden får inte vara större än 15 kvadratmeter. Om du väljer att bygga flera små friggebodar, får den sammanlagda ytan av dessa inte vara större än 15 kvadratmeter. Höjden från mark till taknock på din friggebod får inte överstiga 3 meter.

Prata med din granne

Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Skriv gärna ner vad ni kommit överens om och behåll varsin kopia.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket