Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov.

Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad, eller del av en byggnad, för ett annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en butik till ett kontor eller ett garage till bostad.

Du behöver alltså bygglov även om du inte ska göra någon ombyggnad. Det är den nya användningsformen som blir bygglovspliktig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 12:47