Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Verksamheter

Här har vi samlat information och råd som gäller dig som har eller ska starta upp en verksamhet.

Butik/kiosk/gatukök

För att bygga nya handelshus och inreda befintliga hus för handel som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behöver du bygglov för att ändra användningen i en byggnad från lager eller kontor till butik.

Kontor

För att bygga nya kontorshus och inreda befintliga hus för kontor som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behöver du bygglov för att ändra användningen i en byggnad från bostad till kontor. För att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden behövs dock inte bygglov.

Restaurang

För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behöver du bygglov för att ändra användning från butik till restaurang.

Uteservering

Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver bygglov, exempelvis att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Att skärma av uteserveringen med plank eller att exempelvis bygga ett trädäck till uteserveringen kan också behöva bygglov.

Skolor och förskolor

För skolor och förskolor ställs särskilda krav vid bygglovsprövningen, bland annat vad det gäller barnens utemiljö. Om du planerar att driva skola eller förskola i en befintlig byggnad med annan verksamhet, exempelvis kontor, så behöver du söka bygglov för ändrad verksamhet.

Om du vill starta en verksamhet med skola, förskola eller fritids så behöver du också göra en anmälan till miljöförvaltningen (steg 1, lokalisering). Detta kan du göra via länken nedan.

Observera att du bör göra din anmälan senast i samband med att du lämnar in din ansökan om bygglov. Om ditt ärende kan handläggas parallellt hos båda förvaltningarna så blir det en smidigare och tryggare process.

Anmälan till miljöförvaltningen

Skyltar

För att sätta upp skyltar behöver du också bygglov.

Råd och riktlinjer skyltning