Publicerad 2018-02-21 13:55

Senast uppdaterad 2019-04-24 10:46

Kungörelser för bygglov 2019

Innan ett nytt bygglov som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan ges sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig.

Detta kan ske genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en.

Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen senast två veckor från kungörelsedagen (tiden kan variera med anledning av helgdagar). Datumet för ev. synpunkter finns angivet i kungörelsen.

Kungörelser införda i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet:

Kungörelser