Publicerad 2019-05-08 13:41

Senast uppdaterad 2019-05-08 13:41

Inte längre lagkrav på rengöring av imkanal

Lagkrav på rengöring av imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i privatbostadshus, finns inte längre. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat för att imkanalen ska fungera som det är tänkt.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Det är fritt att rengöra själv alternativt välja vilken firma man vill för rengöring. Det är då lämpligt att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden.

Brandskyddskontroll och sotning av rökkanal till eldstäder, är däremot reglerat i LSO (Lagen om skydd mot olyckor).