Publicerad 2019-06-14 13:29

Senast uppdaterad 2019-06-14 13:46

Vänd dig till oss för korrekta bygglovs-upplysningar

Vi på stadsbyggnadskontoret stödjer inte information som går att finna hos privata aktörer gällande bygglovsupplysningar.

Vänd dig till oss för korrekta handlingar och upplysningar

Önskar du en kopia på handlingar i ett avslutat bygglovsärende vänd dig till Stadsbyggnadskontorets arkiv.

Önskar du upplysning om ett pågående bygglovsärende vänd dig till malmostad@malmo.se eller telefon 040-34 10 00.