Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Behöver du underlag till din ritning?

Du kan vända dig till stadsbyggnadskontorets arkiv om du behöver ritningsunderlag till bygglov, eller om du söker information gällande avslutade bygglov, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner.

Till ritningsarkivet