Publicerad 24 juli 2019

24 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Byggentreprenörer

I de flesta byggprojekt anlitas en utomstående byggfirma med eller utan underentreprenörer.

Observera att det alltid är byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Förutom själva byggavtalet mellan byggherren och entreprenören skall man även tänka på att erhålla andra tillstånd t.ex. tillstånd för byggetablering från polisen.

Byggetablering och containrar

Om du behöver utnyttja allmän mark för byggupplag, byggskylt eller container behöver du ett tillstånd från polisen.

Miljökrav vid byggverksamhet

Byggnads-, mark- och rivningsarbete kan innebära störningar för miljön och för människors hälsa. Några exempel på arbetsmoment som kan ge upphov till störning är kemikaliehantering, sprängning, borrning, hantering av schaktmassor och utsläpp.

Stadsbyggnadskontoret ger tillstånd till bygg- och rivningsverksamhet och hanterar ansökningar om bygglov och rivningslov. Även om du sökt och fått bygglov kan lokalen/verksamheten behöva anmälas och godkännas enligt bl a miljöbalken och livsmedelslagen.