Här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov eller göra en teknisk anmälan via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

På malmo.se/självservice hittar du alla nedladdningsbara blanketter. Kopplat till varje åtgärd som kräver bygglov finns även länk till e-tjänsten Mitt bygge.

Detta ska du lämna in - checklistor

Beroende på vilken åtgärd du ska ansöka om, behöver du olika underlag. Här har vi samlat checklistor och exempelritningar som kan vara ett stöd till dig inför din ansökan.

Checklistor för en- och tvåbostadshus

Checklistor för bygglovsbefriade åtgärder

Checklistor för verksamheter

Checklistor för flerbostadshus

Allmänna och övriga checklistor

Exempelritningar

Senast ändrad: 2019-04-12 10:06