Dp 9999, fastigheten Utbildning 22:33

Ingress

Brödtext

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 201-xx-xx att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten xxx.

Planuppdrag (i fildelningsmodul)

Senast ändrad: 2019-01-23 16:40