Dp 5430, Lockarp 44:1 mfl

Detaljplan för del av fastigheten Lockarp 44:1 m fl (Lindängelunds rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i Malmö

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Lindängelunds rekreationsområde samt anlägga Malmö Botaniska trädgård i områdets nordvästra del. Projektet som sådant har studerats och beskrivs inom ramen för Program för Malmö Botaniska trädgård (Gatukontoret 2009-01-12).

___________________________________________________

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-13 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: 2018-06-08 11:05