Dp 5461, Innerstaden 9:142

Detaljplan för del av fastigheten INNERSTADEN 9:142 (Uteförskola i Pildammsparken) i Innerstaden

Uteförskolorna i Pildammsparken är i behov av permanenta förutsättningar för byggnader och utemiljöer i parken. Sedan 2014 utgör uteförskolorna en permanent del av förskoleverksamheten i Malmö och därför behövs också förbättrade fysiska möjligheter.


Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Senast ändrad: 2018-06-08 11:04