Dp 5513, kvarteret Stensjön och Delsjön med flera

Detaljplan för kvarteret Stensjön och Delsjön med flera i Bellevuegården i Hyllie.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-15 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Senast ändrad: 2018-06-08 11:03