Dp 5565, fastigheten Makrillen

Detaljplan för fastigheten Makrillen m.fl. i Västra hamnen, Malmö.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Senast ändrad: 2018-06-08 11:01