Dp 5567, fastigheten Bunkeflostrand 21:6

Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6, i Bunkeflostrand, Malmö.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostadsändamål i form av 10-14 nya friliggande småhus genom avstyckning av fastigheten Bunkeflostrand 21:6, samt att bevara befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Anmälan

Senast ändrad: 2018-06-08 11:01