Publicerad 10 juli 2019

10 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Sotning

Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Om du eller någon annan vill sota din egen anläggning kan du ansöka om det.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Läs mer om brandskyddskontrollen under Brandskydd och säkerhet i fastigheten.

Egensotning eller medgivande av sotning

Kommunen har rätt att, efter ansökan av dig som fastighetsägare, låta dig eller någon annan än kommunens sotare sota en anläggning. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota din egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kommunen gör i varje enskilt fall en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.