Publicerad 14 juni 2019

14 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kundenkät för Lantmäterimyndigheten i Malmö

Vi på Lantmäterimyndigheten i Malmö stad vill bli ännu bättre. Därför vill vi gärna att du framför dina synpunkter på vår verksamhet.

Fråga 1
Jag är:
Fråga 1


Fråga 2
I kontakten med Lantmäterimyndigheten i Malmö är jag:
Fråga 2


Fråga 3
Handläggningen: Betygsätt från 1 – 5 där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Det är enkelt att komma i kontakt med handläggaren när jag behöver det.

Handläggaren är professionell och lätt att känna förtroende för.

Handlägningstiden är rimlig.

Priset för förrättningen är rimligt i förhållande till vad jag får ut av förrättningen.
Fråga 4
Information: Betygsätt från 1 – 5 där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Jag har fått tillräcklig information om mitt ärende och om hur förrättningen går till

De skrivna handlingarna är förståeliga och tillräckliga

Kartan är förståelig och tillräcklig
Fråga 5
Vad är viktigast? Rangordna med 1 – 6 vad som är viktigt i ärendet du haft hos oss. 1 är viktigast och 6 minst viktigt.
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6
Bemötande

Information

Handlingar

Kartor

Leveranstid

Pris
Fråga 6