Publicerad 2018-07-30 16:33

Senast uppdaterad 2018-12-03 14:58

Solguiden hjälper att satsa på solenergi

Den 30 juli lanserades Solguiden, en kostnadsfri tjänst för den som vill sätta upp solceller eller solfångare på sin fastighet. En solkarta räknar ut hur mycket solenergi som kan produceras på en specifik yta eller ett helt tak och hur mycket som går att spara i både kronor och utsläpp.

Solguidens webbplats finns information samt allmänna tips och råd för den som planerar att sätta upp solceller eller solfångare på sin fastighet. Där finns även Malmös första solkarta som kan användas för att snabbt och enkelt räkna ut hur mycket solenergi som kan produceras och hur mycket som går att spara i både kronor och utsläpp.  

Besökaren kan också lära sig mer om hur solenergi fungerar, hur det går till att skaffa egna solceller eller solfångare, få information om bygglov och solcellsstöd samt se goda exempel.

– För den som är intresserad av solenergi kan det vara ganska krångligt att sätta sig in i hur det fungerar. Med Solguiden blir det enkelt och tydligt för boende och verksamma i Malmö att se solpotentialen på just sitt tak och få reda på hur de ska gå tillväga, säger Maja Johansson, klimatstrateg och projektledare på miljöförvaltningen.

Något som är unikt för Malmös solkarta är att den tar hänsyn till fastigheter som ligger i områden som kan vara kulturhistoriskt värdefulla.

– Om anläggningen är väl synlig så påverkar den stadsbilden, det kan handla om färg på panelerna, infästning och profiler. I särskilt värdefullt kulturmiljöer måste man visa särskild varsamhet, dessa områden framgår av solkartan. På Solguiden får du även vägledning vad gäller utformning, säger Tor Fossum, miljöstrateg och projektledare stadsbyggnadskontoret.