Publicerad 2018-11-05 09:30

Senast uppdaterad 2018-11-30 14:10

Nolltolerans mot allergi-incidenter

Barn som äter. Foto: Colourbox

Nu ska Malmö stads livsmedelskontroll till förskolor, skolor och äldreboende i Malmö under november och december. Livsmedelsinspektörer ska bland annat kolla rutinerna för specialkost eftersom miljöförvaltningen arbetar för en nollvision av allergier.

Oftast fungerar specialkosten på förskolor, skolor och äldreboende bra. Skolköken är bra på att separera varor det vill säga att skilja de varor som innehåller allergener, sådant som kan ge upphov till allergi, från andra matvaror. Rengöring är skolköken alltid bra på, till exempel att noggrant diska köksutrustning som används till specialkost.

Kommunikation kring specialkosten kan förbättras

Det som avdelningen för livsmedelskontroll ofta brister är kommunikationen som på olika sätt kan göra att det blir fel mat för barnet som måste ha specialkost. De kök som tillagar maten själva, på sin förskola eller skola, har oftast bra koll på vilka allergener maten innehåller. Men det kan vara svårare för mottagningsköken, det vill säga de som får värmeskåp med specialkostportionerna. Det gäller att de vet exakt vilka portioner som ska komma till dagens lunch: att det är till exempel fem äggfria portioner, fyra mjölkfria och fyra glutenfria.

Ibland är normalkosten exempelvis mjölkfri, och då måste det framgå tydligt att de mjölkallergiska barnen ska äta av normalkosten den dagen. Mottagningsköket får aldrig gissa eller chansa.

Ibland är det också svårt att hålla reda på dubbelallergier. Till exempel om ett barn är allergiskt mot både mjölk och ägg. Man ska säkra hela kedjan för barn med allergi: från kostintyget och vad som står i det – till servering.

Tips för köken att tänka på

  • Följ recepten, ändringar ska dokumenteras och informeras om.
  • Den person som serverar ett allergiskt barn ska vara 100 procent säker på vad som finns på tallriken.
  • Kontakta miljöförvaltningen om det uppstår något som blivit fel. Spara allt som har med incidenten att göra, som följesedlar och kantiner med matrester.
  • Se till att ha personal har rätt kompetens och kontinuerlig utbildning.
  • Använd tydligt språk: säg eller skriv inte ”gluten” på förpackningar utan skriv glutenfritt så att alla förstår, gäller även till exempel ”laktos” – skriv och säg laktosfri, laktosfritt. Säg inte ”Han är gluten” utan säg ”Han är glutenintolerant”.

Nolltolerans mot allergi-incidenter

Miljöförvaltningen i Malmö stad har en nolltolerans mot incidenter, vilket betyder att ingen som är allergisk ska bli felserverad mat i förskolan eller skolan. Det gäller att aldrig servera ett allergiskt barn om man inte säkert vet vad maten innehåller.

Om specialkost som serveras på förskolor och skolor ger upphov till allergisk reaktion, ska det anmälas till miljöförvaltningen som tar emot anmälningar från förskolor, skolor och andra. Miljöförvaltningen gör då en utredning och ser vad man kan göra bättre, ser till att säkra processen genom att se över rutinerna. Anmälan kan göras av kocken, pedagoger eller annan personal. Anmälan görs enklast med ett e-postmeddelande till livsmedel@malmo.se

Miljöförvaltningen arbetar med att utreda allergiska reaktioner – att se till att alla Malmöbor får säkra livsmedel.

Ungefär 15 procent av befolkningen har någon form av livsmedelsallergi eller överkänslighet mot vissa livsmedel. Den allra vanligaste orsaken till att barn reagerar på allergen i maten är att något går fel vid serveringen, till exempel att mat som innehåller mjölkprotein serveras till ett barn med mjölkproteinallergi.

 

Om specialkosten som serveras på en förskola eller en skola ger upphov till en allergisk reaktion, ska den person som är verksamhetsansvarig anmäla detta till er kontrollmyndighet, det vill säga till avdelningen för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen.