Publicerad 2018-11-21 09:54

Senast uppdaterad 2018-12-03 15:02

Internationell havskonferens

Den 6-7 december står Malmö stad värd för konferensen Ocean Literacy in coastal cities där inriktningen är hur vi sprider kunskap om havet i en tidig ålder.Konferensen anordnas i samarbete med World Maritime University, Marint Kunskapscenter och UNESCO och öppnas av miljöminister Karolina Skog samt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Visste du att haven producerar hälften av allt syre på vår planet? Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och mänsklighetens framtid. Om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i våra hav.

Idag är det många som arbetar med att inkorporera de 17 globalamålen i det dagliga arbetet. Svårigheten är att synliggöra det som inte är uppenbart. Livet under havsytan är för de flesta ett okänt område. För att arbeta mot och uppnå mål 14, Life Below Water, krävs kunskap och medvetenhet om havet, både bland ungdomar och vuxna.

Konferens i december

Den 6-7 december står Malmö stad värd för konferensen Ocean Literacy in coastal cities där inriktningen är hur vi sprider kunskap om havet i en tidig ålder. För desto tidigare man lär sig om havet, desto bättre. Konferensen anordnas i samarbete med World Maritime University, Marint Kunskapscenter och UNESCO. Här kan du anmäla dig till konferensen och läsa mer om innehållet:

www.malmo.se/oceanliteracy2018

Särskilt program för lärare och förskolepersonal förmiddagen den 6 december

I samband med konferensens första dag den 6 december anordnas ett särskilt programpass för lärare och skolpersonal om hur man kan arbeta med mål 14 och havet i undervisningen. Programmet sträcker sig över en halvdag och är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!