Publicerad 2019-03-06 08:28

Senast uppdaterad 2019-04-02 08:40

Nu kan vi prioritera återbrukade möbler

Nytt avtal

Nu kan Malmö stad prioritera återbrukade möbler framför att köpa nya. Staden har tecknat avtal med fyra leverantörer, som förvaltar begagnade möbler och dessutom erbjuder tjänster som uthyrning, reparation och re-design. Samarbetet innebär ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar och bidrar i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Att ständigt producera nya möbler kostar en hel del – både miljömässigt och ekonomiskt. Bara i Sverige produceras möbler för cirka 23 miljarder kronor om året, ungefär en fjärdedel är kontorsmöbler. Ofta används kontorsmöbler bara i några år och slängs när de blivit omoderna, slitna eller inte längre passar organisationens behov. Om de i stället renoveras, repareras och blir återanvända, kan vi minska klimatpåverkan med cirka 30 procent (cirkularitet.se). Det blir alltså en mindre kostnad för både planet och plånbok.

Samarbete

Avtalet, som gäller från och med 11 februari, möjliggör också smidigare samarbeten inom Malmö stad gällande renovering och förmedling av möbler. Tillsammans med leverantörerna Kinnarps AB, Rekomo Malmö AB, RP (Recycling Partner) i Malmö AB och Soeco Kontorsmöbler AB blir det nu betydligt lättare att prioritera återbrukade möbler. Våren 2019 kommer ägnas åt att få avtalet och samarbetet på plats.

Cirkulär ekonomi

Avtalet är ett av resultaten i Malmö stads arbete med att utforska cirkulär ekonomi och upphandling, inom Interreg-projektet Circular PP. Både möblerna och tjänsterna är cirkulära, eftersom livslängden förlängs genom reparation och behovet av nyproducerat minskar. Leverantörerna har också fått beskriva hur de arbetar cirkulärt, för att säkerställa parternas gemensamma ambitioner mot en cirkulär ekonomi.

Ett steg närmre de globala målen för hållbar utveckling

Avtalet går i linje med de globala hållbarhetsmålen och kommer att bidra till ekonomiska (rabatterade priser), sociala (nya arbetstillfällen) och miljömässiga (återanvändning) fördelar för Malmö stad. Mer specifikt kommer avtalet bidra till att uppnå de globala målen 8.4, 8.2 och 12.5 genom att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, uppnå högre ekonomisk produktivitet och väsentligt minska mängden avfall.

Läs mer om de globala målen här.

Har du frågor eller vill veta mer om avtalet? Vänligen kontakta:

Victoria Boysen, Upphandlare
victoria.boysen@malmo.se

Emma Börjesson, Projektledare
emma.borjesson@malmo.se 

Kort om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet med hjälp av innovativa affärsmodeller. Genom att exempelvis återanvända, förlänga livslängd och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska behovet av ny råvara och uppkomsten av avfall. För att lyckas med det måste vi ha en smartare produktion och produktdesign tillsammans med mer hållbara konsumtionsmönster så att resurserna behålls i samhällets kretslopp.

cpp