Publicerad 2019-05-17 15:41

Senast uppdaterad 2019-05-17 15:44

Anmäl din brunn till brunnsarkivet

Brunn

SGU, Sveriges geologiska undersökning, samlar in uppgifter och uppmanar fastighetsägare att anmäla sina brunnar. Brunnsarkivet är till stor hjälp för SGU att bedöma hur många brunnar, vilken grundvattenkapacitet och kvalitet det finns i ett område.

Att anmäla sin brunn hjälper också markägaren som informeras om något ska göras som kan påverka brunnen. Har en fastighetsägare inte anmält en brunn vet inte SGU eller övriga berörda att den finns, till exempel kan räddningstjänsten skydda brunnen vid olyckor.

Varje år registrerar SGU ungefär 30 000 nya brunnar.