Publicerad 2019-05-22 10:40

Senast uppdaterad 2019-08-06 14:40

Ny tobakslag från 1 juli

Cafébord utomhus med skylt No smoking. Foto: Colourbox.

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Lagen berör flera verksamheter


Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär:
• att rökning av tobak förbjuds på uteserveringar
• mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får inte mat eller dryck serveras
• rökning förbjuds vid kollektivtrafik utomhus, det vill säga på perronger, busstationer, busshållplatser etcetera
• rökning förbjuds på inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
• rökning blir inte tillåten på lekplatser som allmänheten har tillträde till
• rökning förbjuden vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till
• tillståndsplikt för tobaksförsäljning.

Vem har ansvar att se till att förbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (till exempel som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – det vill säga den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs: restaurangen, caféet eller den som ansvarar för marken där det finns en busshållsplats/perrong.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning och att informera gäster, kunder och besökare kan verksamhetsutövare bidra till att förbudet efterlevs. Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Går till exempel restauranggäster till närliggande område, intill en annan fastighet, kan fastighetsägare där sätta upp skyltar om "rökning ej tillåten" för att undvika rökning intill fastigheten. Det är fastighetsägaren eller markägaren som ansvarar för städning intill fastigheten: att städa bort fimpar med mera. Fimpar är skräp som bland annat är skadligt för miljön. Mer fakta finns på Håll Sverige rent. Fimpar ska slängas i soptunna eller askkopp.

Rökförbudet omfattar mer än bara cigaretter

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar eller där det inte är tillåtet att röka. Förutom cigaretter och cigarrer gäller förbudet:
• e-cigaretter 
• vattenpipor, med eller utan tobak
• örtprodukter eller annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Varför införs förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga. Genom att rökning förbjuds på uteserveringar blir det fler människor som inte blir utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där, utan att drabbas av rökens negativa effekter. Med den nya lagen vill man verka för att färre ungdomar börjar röka.Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger och lagstiftaren vill nu ta ytterligare ett steg mot ett rökfritt samhälle. 

Folkhälsomyndigheten om den nya tobakslagen

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Här hittar du hela lagtexten från riksdagen.

Kontakt till myndighet som har tillsynsansvar

Miljöförvaltningen

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Telefon 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Tillståndsenheten för tobak