Publicerad 26 november 2019

26 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Båttvätt

I Limhamn finns det en mekanisk båtborsttvätt som kan användas för att göra rent fritidsbåtar. Malmö stad delar också ut bidrag för borttagande av biocidfärger på fritidsbåtar.

Mekanisk båttvätt i Limhamn

Det finns en mekanisk båtborsttvätt i Limhamns småbåtshamn. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent båtarna mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger.

Ansök om bidrag för borttagning av biocidfärg

Malmö stad har fått medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från Havs-och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen Skåne som ska användas för borttagande av biocidfärger på fritidsbåtar. Genom detta har Malmö stad möjlighet att dela ut ett bidrag som räcker till ungefär 160 fritidsbåtar. Det är endast privatpersoner som kan få bidraget.