Anhörig - stöd till dig som hjälper, stödjer eller lever nära

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Visste du att …
Det är lagstadgat i socialtjänstlagen att anhöriga som hjälper någon, också har rätt till stöd.

Det här kan vi hjälpa dig med

Som anhörig kan du behöva information om vart du ska vända dig med olika frågor. Du kan vända dig till anhörigkonsulenten i Malmö stad:

  • om du har frågor eller funderingar kring din situation
  • om du vill ha ett samtal för stöd, vägledning och rådgivning
  • om du vill få mer information och kunskap om en viss sjukdom eller diagnos
  • om du vill träffa andra anhöriga i liknande situation.

Samtalsstöd

Du som är anhörig kan få samtalsstöd med anhörigkonsulent. Det är de individuella behoven som styr hur samtalen ser ut. Samtalen kan handla om information, rådgivning och vägledning, eller om motivation, bekräftelse och trygghet. Samtalsstöd ges i grupp eller enskilt och är kostnadsfritt. Samtalen dokumenteras inte och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Arrangemang och insatser för anhöriga:

För dig som är anhörig till äldre person eller person med demenssjukdom, somatisk sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning:

 

Anhörigcafé

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Vill du träffa andra i liknande situation? Välkommen till anhörigcafé på våra mötesplatser runt om i staden. I mötesplatsernas programtidning kan du se vilka tider och datum anhörigcafé anordnas.

 

Anhörigforum

Anhörigforum är ett forumdär du har möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Läs mer om Anhörigforum här.

För dig som är anhörig till person med insatser inom LSS/Socialpsykiatri:

 

Hälsocirkel

Var med i premiäromgången av anhörigstöds Hälsocirkel. Fokus ligger på den egna hälsan och med teman som kost, sömn, fysisk aktivitet och återhämtning. Mer om Hälsocirkeln och hur du anmäler dig.

 

Anhörigcafé

Här kan du ta en fika och dela erfarenheter med andra i liknande situation som din. På plats finns även anhörigkonsulenter för rådgivning och information. Klicka här för mer information.

 

Här hittar du fler arrangemang, mer information och exempel på stöd särskilt för dig som är anhörig till person med insats inom LSS/Socialpsykiatri.

Senast ändrad: 2019-06-14 15:38