Anhörig - stöd till dig som hjälper, stödjer eller lever nära

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Visste du att …
Det är lagstadgat i socialtjänstlagen att anhöriga som hjälper någon, också har rätt till stöd. Vem är anhörig?

Det här kan vi hjälpa dig med

Som anhörig kan du behöva information om vart du ska vända dig med olika frågor. Du kan vända dig till anhörigkonsulenten i Malmö stad:

  • om du har frågor eller funderingar kring din situation
  • om du vill ha ett enskilt samtal för stöd, vägledning och information
  • om du vill få mer information och kunskap om en viss sjukdom eller diagnos
  • om du vill träffa andra anhöriga i liknande situation.

Arrangemang, information och stöd

 

Anhörig Malmö - nyhetsbrev för dig som är intresserad av anhörigfrågor!

Äntligen är vi igång! Läs första numret och sätt upp dig som prenumerant så att du inte missar kommande nummer! Anhörig Malmö

 

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp?

Anmäl ditt intresse till anhorigstod@malmo.se och ange vilken målgrupp det gäller. Aktuella gruppstarter annonseras här på hemsidan. Läs mer om anhöriggrupper

 

Informationskvällar för anhöriga

Här presenterar vi datum för våra informationskvällar för anhöriga till olika målgrupper. Läs mer och anmäl dig här!

 

Anhörig demens/äldre/somatisk sjukdom/fysisk funktionsnedsättning

 

Anhörigcafé

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Vill du träffa andra i liknande situation? Välkommen till anhörigcafé på våra mötesplatser runt om i staden. I mötesplatsernas programtidning kan du se vilka tider och datum det är anhörigcafé.

Klicka här för mer information (pdf, 9.3 MB).

 

Anhörigforum

Anhörigforum är ett forum för delaktighet och samverkan kring anhörigfrågor, där du har möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Forumet riktar sig till dig som är anhörig till en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning. Nästa forum kommer att hållas den 9 maj kl 17.30 - 20.00 på Dammfrigårdens mötesplats. Mer information kommer längre fram.

Anhörig LSS/socialpsykiatri/psykisk ohälsa

 

Ny: Hälsocirkel - Anhörig LSS/socialpsykiatri/psykisk ohälsa

Är du anhörig till en person med funktionsnedsättning (LSS) och/eller psykisk ohälsa/sjukdom? Då är du välkommen att delta i premiäromgången av anhörigstöds Hälsocirkel. Fokus ligger på den egna hälsan och med teman som kost, sömn, fysisk aktivitet och återhämtning. Mer om Hälsocirkeln och hur du anmäler dig

 

Anhörigcafé, Rundelsgatan 14

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning (LSS) och/eller psykisk ohälsa/sjukdom är välkommen till caféträffar. Här kan du ta en fika och dela  erfarenheter med andra i liknade situationer som din. På plats finns även anhörigkonsulenter för rådgivning och information. Klicka här för mer information.

 

Fler arrangemang, mer information och exempel på stöd särskilt för dig som är anhörig till person med insats i LSS/Socialpsykiatri

Samtalsstöd

Det finns olika former av samtalsstöd som ges av anhörigkonsulenten. Samtalsstöd i grupp eller enskilt. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. 
Samtalsstöd

Avlösning

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. Malmö stad erbjuder olika avlösningsformer, läs mer här.
Avlastning

Anhörigstöd LSS/socialpsykiatri

Är du anhörig till en person som omfattas av LSS/Socialpsykiatri?
Läs mer om anhörigstöd LSS/Socialpsykiatri

Information om stöd och insatser till personer med psykisk ohälsa

Vem är anhörig?

Anhörig är den som hjälper, stödjer eller lever nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Anhörig kan vara en släkting eller god vän, ung eller gammal. Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar för syskon eller föräldrar och omfattas därför inte av bestämmelsen i lagen. Är du under 18 år och hjälper dina föräldrar eller syskon, men inte vet var du ska vända dig med dina frågor hjälper vi dig till rätt kontakt. 

Senast ändrad: 2019-03-23 15:32