Publicerad 19 september 2019

19 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Orosanmälan – om ett barn far illa

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra
en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

Informationsmöte för yrkesverksamma

Den 11 april klockan 17.30–19.00 kommer vi ha informationsmöte om att anmäla till socialtjänsten. Informationsmötet riktar sig främst till dig som arbetar med barn från förskoleåldern upp till skolåldern.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller bland annat personal på skolor, i socialtjänsten, i sjukvården och i Kriminalvården. Om de får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa måste de genast anmäla detta.

Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras.

Anmäla som privatperson

Ser eller misstänker du att ett barn far illa och kan behöva skydd eller vård? Då kan du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Du behöver inte veta att ett barn far illa för att du ska kunna göra en orosanmälan, utan det räcker att du misstänker att ett barn far illa. Sedan är det socialtjänstens ansvar att utreda hur barnet har det.

Om du är osäker på om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till socialtjänsten och rådfråga. Socialtjänsten tar inte emot några anmälningar via e-post.

Vad händer efter en anmälan?

Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Vilka insatser finns?

Beroende på vad som är problemet finns det flera olika
insatser. De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Insatserna kan bestå av bland annat olika samtalsmetoder och stöd, men det händer även att socialtjänsten i vissa fall bedömer att det finns allvarlig risk för att barnet kommer fara illa. Barnet får då tillfälligt eller under en längre tid bo hos någon annan som kan ta hand om hen.