Våld i nära relation

Våld ska inte vara en del av din vardag. Malmö stad arbetar på flera sätt för dig som blivit utsatt för våld och för dig som använder våld mot andra.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill.

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, knytnävslag, hårdragning, sparkar, stryptag och hot.

Psykiskt våld kan vara att ofta utsättas för kränkande kommentarer, bli förödmjukad och ständigt få skulden. Det kan vara rena hot, till exempel om att inte få träffa barnen eller att anhöriga ska skadas. Psykiskt våld är också att bli isolerad och förbjuden att röra sig fritt och att fritt umgås med släkt och vänner. Psykiskt våld kan också vara hot och handlingar mot barn, husdjur, ägodelar och ekonomi.

Sexuellt våld kan vara att någon tafsar, tvingar dig att utföra sexuella handlingar eller våldtäkt.

Råd till dig som lever med våld

1. Berätta för någon

Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet om hur du har det. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen. Kontakta gärna någon av kommunens verksamheter, till exempel Samtalsmottagningen. Du kan också ringa till Kriscentrum, tel. 040-29 09 99.

2. För dagbok

Anteckna med datum varje gång din partner slår eller hotar dig eller dina barn. Dokumentationen är viktig om du väljer att polisanmäla.

3. Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren och kräv att synliga skador fotograferas. Även om du inte vill polisanmäla just nu, så finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

4. Om du måste lämna hemmet

Ta med dig identitetshandlingar och andra handlingar som är viktiga för dig och eventuella barn, som till exempel medicinska dokument, recept och mediciner. Andra saker som är bra att ha med är telefonnummer och adresser, kontobevis, kreditkort och nycklar till bostaden.

5. När du har lämnat bostaden

Avsluta alla abonnemang i ditt namn som är knutna till bostaden. Ändra postadress.

6. Vid separation

Om du bestämmer dig för att ansöka om skilsmässa och har gemensamma barn, anlita en advokat.

Hjälp och skydd

Skyddad bostad

Våldsutsatta och anhöriga kan få råd och stöd hos Kriscentrum, telefon 040-29 09 99. På denna linje nås Kriscentrums personal dygnet runt, året om.

Har du behov av skyddat boende ska du kontakta socialtjänsten i det stadsområde du bor i (se kontaktrutan). Vid akut behov av skydd under kvällar och helger (när ordinarie socialtjänst har stängt) kontakta Social jour, telefon 040-34 56 78. Mer information om Kriscentrum och skyddat boende.

Vårdnad om barn

Om du hamnar i en vårdnadstvist har du rätt att kräva enskilda samtal med en familjerättssekreterare som utreder hur vård, umgänge och boende ska bli för barnen. Du behöver inte delta i samtal med din före detta partner om du blivit utsatt för våld. Läs mer hos familjerätten.

Polisanmälan

Om du polisanmäler har du rätt till kostnadsfritt målsägandebiträde som ska följa dig under hela processen och se till dina rättigheter. När du polisanmäler är det viktigt att också anmäla om du vid tidigare tillfällen varit utsatt för våld. Brottsutredningen leds av en åklagare.

Kontaktförbud

Om du utsätts för våld kan du ansöka om kontaktförbud hos polis och åklagare. Den som får kontaktförbud får inte söka upp dig, ringa, skicka brev, e-posta, skicka sms eller söka kontakt med dig genom någon annan person. Den som misstänks för brott mot kontaktförbudet kan gripas. Det är därför viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen. Kontaktförbudet kan sluta gälla om du själv tar kontakt med den som utsatt dig för våld. Polisens information om kontaktförbud, extern webbplats, eller via telefon 114 14.

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan Skatteverket besluta om sekretess, det vill säga att inte lämna ut ditt namn och din adress. Mer information om skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats. Där kan du även ansöka om byte av förnamn och efternamn. Vill du ha hemligt telefonnummer, kontakta din telefonoperatör. Du kan även ansöka om skyddat elabonnemang hos din elleverantör.

Hjälp att sluta använda våld

För dig som använder våld finns också hjälp att få. Läs mer på samtalsmottagningen.

Familjerådgivningen

Par som har svårt att lösa konflikter och där en eller bägge går över gränser för den andre genom hot, kränkningar, knuffar och slag och där bägge parter vill fortsätta relationen kan vända sig till Familjerådgivningen.

För yrkesverksamma

För dig som kommer i kontakt med personer som lever med våld har Malmö stad tagit fram en rad handböcker och checklistor att arbeta utifrån. Mer information om plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation.

Senast ändrad: 2019-04-01 09:14