För dig som behöver hjälp

Har du svårt att sköta din ekonomi eller behöver stöd i vardagen, till exempel med att kontakta myndigheter? Då kan du få hjälp av en ställföreträdare.

Vad kan jag få hjälp med?

Ställföreträdare är samlingsnamnet för dem som har ett uppdrag som god man eller förvaltare. Gemensamt för dessa uppdrag är att de hjälper dig som på grund av ålder, psykisk eller fysisk sjukdom själv har svårt att se till dina intressen. Men det kan också röra sig om hjälp till bland annat ensamkommande flyktingbarn, barn som ärver pengar eller personer med missbruk. Läs mer här om vem som kan få hjälp.

Ställföreträdaren kan hjälpa till med att exempelvis betala räkningar och att sköta kontakten med sjukvården och myndigheter. Det kan också ingå i ställföreträdarens uppgifter att deklarera, förvalta egendom med mera.
Läs mer här om ställföreträdarens uppgifter.

I den här broschyren kan du som är ensamkommande barn läsa om vad en god man ska göra för dig: Att få en god man - för dig som är ett ensamkommande barn (pdf, 100.2 kB)

Att ansöka om att få en god man

Den som kan ansöka om en ställföreträdare åt sig själv eller åt en annan person är:

  • Den som behöver en ställföreträdare (om personen har fyllt 16 år)
  • Make, maka eller sambo
  • Nära släktingar
  • Personens förmyndare
  • Överförmyndarnämnden/kommunens överförmyndare
  • Ansökan om förvaltarskap kan även göras av personens gode man

Till ansökan om att få en god man

Anser att någon behöver en god man eller förvaltare?

Du som arbetar i socialtjänsten eller sjukvården är skyldig att anmäla till Enheten för överförmyndarärende om du anser att någon behöver en god man eller förvaltare. I den här broschyren kan du läsa mer om Att anmäla behov av god man eller förvaltare (pdf) (pdf, 422.8 kB).

Läs mer

Senast ändrad: 2019-04-17 13:29